OM KLINIKKEN


Vi bryr oss om alle pasientene våre og setter pasientenes ønsker og behov i fokus. 

Tannhelse er en viktig del av helse i generelt. Vi er opptatt av å se menneskekroppen som en helhet og prøver også fra vårt ståsted å se eventuelle relasjoner til andre problemer i kroppen.

For at du skal få den beste opplevelsen og det beste resultatet er vi opptatt av god tjenester og nye metoder, ny teknikk og moderne utstyr. Utviklingen innen odontologi går svært raskt. Vi holder oss faglig oppdatert for at du skal få den aller beste behandlingen. 

Hos oss vil man bli møtt med smil, åpenhet, forståelse og omsorg. Pasienter med tannlegeskrekk føler seg trygge hos oss og er man flink til å gi beskjed om tannlegeskrekk, settes det av ekstra god tid.Vi har tro på å være i forkant, både når det gjelder din tannhelse, og når det gjelder våre muligheter til å kunne hjelpe deg. Forutsetningene for dette må være på plass, både når det gjelder vår kompetanse og også våre tekniske hjelpemidler.

Powered by WebExpress